Iga kohtuasi peab järgima mitmeid menetlusnõudeid. Need tagavad sinu täieliku osalemise tõhusas kohtumenetluses.

Menetlusnõuded tagavad, et:

  • sulle antakse võimalus kohtumenetluses sisuliselt osaleda
  • kohtuprotsess on tõhus
  • kohtuprotsess on avatud avalikule kontrollile

Tagatised

Õiglase kohtupidamise õigus sisaldab nõudeid tagamaks, et oled võimeline aru saama, mis sinu asjas toimub ja esitama oma väiteid kohtule võrdsel alusel riigiasutusega. Need tagatised katavad kogu menetluse alates sinu õigusest kasutada keelt, mida sa mõistad ja lõpetades sinu õigustega edasikaebamise apellatsioonimenetluses, kui need on sinu kaasuse puhul kättesaadavad.   

Õiglase kohtupidamise õigus viitab ka sellele, et kohtumenetlus on kiire ja tõhus ning avatud avalikule kontrollile. See tähendab, et kohtumenetlus ja kohtuotsus peavad üldiselt avalikkusele avatud olema. Kohtuotsus peab sisaldama piisavalt põhjendusi, et sina ja ühiskonna liikmed mõistaksid, millel kohtu otsus põhineb.  

Tutvu lähemalt menetlusnõuetega haldusõigusrikkumiste kohtus. Kui neid menetlusnõudeid ei täideta või ei järgita täpselt, võib selle tulemuseks olla sinu õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine.

Viimati uuendatud 11/01/2017