Madalamate astmete kohtute otsuseid saab edasi kaevata.

Üldiselt ei taga inimõigused edasikaebamisõigust kõigis kaasustes ja vaidlustes. Kuid kui Eesti seadused lubavad sul madalama astme kohtu otsust edasi kaevata, mis on enamikel juhtudel lubatud, peavad kõrgema astme kohtud kõigil edasikaebamise tasanditel järgima õiglase kohtumõistmise nõudeid ja tagatisi. 

Apellatsioonikohus või kõrgema astme kohus

Eestis võib esimese astme kohtu otsust edasi kaevata kõrgema astme ehk apellatsioonikohtusse (ringkonnakohtusse). Teistmismenetluses on apellatsioonikohtul sama võim kaasust läbi vaadata kui madalama astme kohtul (kaasa arvatud kõiki vaidlusi kohtuasja asjaolude ja seaduse õige rakendamise üle). Üldiselt on sinu õigused ja kohustused apellatsioonikohtu ees samad kui esimese astme kohtus. Olenevalt, milliseid küsimusi oled vaidlustanud, võivad mõned sinu õigustest (nt õigus taotleda suulist istungit või õigus istungil viibida) olla siiski piiratumad.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/01/2017