Sul on õigus suulisele arutamisele kohtumenetluses. Sul on ka õigus olla suulisel arutamisel kohal isegi siis, kui sind kaitseb advokaat.

Eestis võib esimese ja apellatsiooniastme kohtunik otsustada kirjaliku menetluse kasuks kohtuistungit pidamata, kui kohus on saatnud kaebuse koopia menetluse teisele poolele ja on kindlaks teinud teise poole positsiooni seoses apellatsiooniga, ja menetluspooled on teatanud kaebuses või vastuses kaebusele, et nad ei soovi kohtuistungil osaleda. Mõned otsustest (nagu näiteks kaebuse vastuvõetavust puudutavad otsused) sisaldavad vaid tehnilisi või juriidilisi küsimusi, mille puhul ei peagi suulist istungit pidama, kuni sul on olnud võimalus esitada oma väiteid ja märkusi kirjalikult.

Õigus suulisele arutamisele sisaldab ka kohustust istungitest kohtu kutsel osa võtta. Vastavalt väärteomenetluse seadustikule, kui oled kaebuse kohtule esitanud ja sa ei võta istungist osa, võib kohus määrata trahvi või kohustada sind osalema, kui kohustuslik kohtusse ilmumine on märgitud.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018