Haldusõigusrikkumiste menetlus

Võid kasutada haldusõigusrikkumise menetlust, kui sa ei nõustu riigiasutuse poolt sulle määratud halduskaristusega. Sind võidakse ka kohtusse kutsuda, kui sind on süüdistatud haldusõigusrikkumises, mida tuleb arutada kohtus.

Süüdistus

Kui sind süüdistatakse haldusõigusrikkumises, süüdistatakse sind seaduse rikkumises, kuid sinu õigusrikkumine ei ole piisavalt tõsine, et seda pidada kriminaalkuriteoks. 

näide Politsei on esitanud sulle süüdistuse kiiruseületamises, või Maksu- ja Tolliamet süüdistab sind väiksemaulatuslikus maksudest kõrvalehoidumises.

Sinu asja üle otsustatakse haldusõigusrikkumise menetluses, mis on kriminaalmenetluse sarnane. Haldusõigusrikkumine erineb kuriteost selles, et rikkumist peetakse vähemtõsiseks. 

Kaebus või kohtusse kutsumine

On kaks olukorda, milles võid osaleda haldusõigusrikkumismenetluses:

1. Soovid edasi kaevata halduskaristust
Kui sa ei nõustu riigiasutuse poolt sulle määratud halduskaristusega, võid selle otsuse edasi kaevata haldusõigusrikkumise menetluse käigus. Selleks pead esmalt järgima tavalist kaebuste menetluskorda.

2. Sind kutsutakse kohtusse
Mõned haldusõiguserikkumised tuleb otse kohtus läbi vaadata. Nendel juhtudel viib riigiasutus sinu asja kohtusse. Kohus kutsub sind omakorda menetlusest osa võtma. Kui sa peale menetlust ei ole tulemusega nõus ja sooviksid kohtu otsuse edasi kaevata, võid seda teha kõrgema astme kohtus. Loe lisaks edasi kaebamise kohta.

Õigus õiglasele kohtupidamisele

Põhiõigusi ja tagatisi, mis sul on haldusõigusrikkumise menetluses, kutsutakse õiglase kohtupidamise õiguseks

On mitmeid olulisi õiglase kohtupidamise õiguse tagatisi, mis kehtivad haldusõigusrikkumise menetluses sama moodi, nagu kriminaalmenetluseski. Need tagatised kaasavad kohtuasja mõlema poole võrdsust (sinu ja riigiasutuse), õigust kaitsele ja õigust tõendeid esitada. Ometigi, teatud tagatisi võidakse rakendada mitte nii rangelt kui kriminaalkaasuste puhul. Igale kaasusele kehtivad standardid sõltuvad kuriteo ja kehtestatava karistuse tõsidusest. 

näide Kui sind süüdistatakse avalikus kohas suitsetamises ja sa palud suulist istungit apellatsioonikohtus, antakse kohtule rohkem vabadust otsustada, kas selline ärakuulamine on vajalik, võrreldes sellise vajadusega joobes juhtimise süüdistust uurides. 

Selle teatmiku kohta

See teatmik tegeleb vaid nende tagatistega, mis sul on siis, kui sinu asja vaadatakse läbi kohtus.

Uuri lisaks õiguste ja tagatiste kohta, mis tagavad sulle õiglase kohtumõistmise ja kuidas kaevata, kui arvad, et sinu õigusi on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019