Mõlemaid menetluse osalisi, see tähendab sind ja riigiasutust, tuleb kohelda võrdselt.

Võrdsus menetluses tähendab, et mõlemale menetluses osaleval poolele tuleb anda võrdsed võimalused esitada kohtule oma tõendeid ja väiteid. See tähendab ka, et nii sind kui ka sinu oponenti tuleb teavitada teise poole esitatud tõenditest ja materjalidest ning anda võimalus neid kommenteerida.

See tähendab, et:

  • sulle tuleb anda juurdepääs asja toimikule, kuhu on kogutud ja dokumenteeritud kõik sinu kaasusega seonduv
  • sa pead saama esitada kohtusse tõendeid
  • sulle tuleb anda võimalus vaidlustada riigiasutuse tõendeid
  • sulle tuleb anda võimalus väljendada oma väiteid ja märkusi

Kohus võtab vastu vaid tõendeid ja väiteid, mis puutuvad kohtuasja. Kohtul on õigus hinnata sinu tõendeid ja tagasi lükata need, mida ta ei pea kaasusesse puutuvaks. 

Kuna riigiasutus on alati paremas seisus tõendite kogumiseks, nõuab võrdsuse põhimõte, et sinu vastu kogutud tõendeid ja materjale sulle näidatakse. See kohustus laieneb ka tõenditele, mis võiksid sinu heaks töötada. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018