Tagamaks, et kohtupidamine on õiglane ja tõhus, pead täitma ka oma kohustusi. Sul ei ole võimalik väita oma inimõiguste rikkumist, kui sinu enda teod on sellele kaasa aidanud või kui sa ei ole püüdnud seda ära hoida või parandada menetluse ajal.

Võib tunduda, et sinu õiglase kohtupidamise õiguse tagamine on ainult kohtu ja riigi kohustus. Tõepoolest, riik vastutab kohtute ja kohtumenetluse loomise eest, mis tagavad õiglase kohtupidamise. Lisaks on õigus õiglasele kohtupidamisele ja inimõigused riigi poolt kaitstud ja kui sinu õigusi on rikutud, võidakse riiki vastutavaks pidada ja ta peab sulle hüvitist maksma.

Kuid kohtupidamine saab ainult siis õiglane ja tõhus olla, kui ka sina täidad oma menetluskohustusi. Kui sa ei tee seda, mida sinult nõutakse, mis omakorda panustab sinu õiglase kohtupidamise tagatise rikkumisse, ei ole sul võimalik riiki oma tegude tulemuste eest vastutavaks pidada.

Sul on oma õiguste kaitsmisel kaht liiki kohustusi:

Materjalid

Viimati uuendatud 08/01/2017