Eestis on haldusõigusrikkumise menetlustes ametlik keel eesti keel.

See tähendab, et kohtuistungeid peetakse eesti keeles. Kõik kohtudokumendid, kaasa arvatud istungite protokollid ja kohtuotsus tehakse eesti keeles. 

Kui sa ei räägi või ei mõista eesti keelt, on sul õigus paluda tasuta tõlki. Sul on õigus kasutada keelt, mida sa räägid ja mõistad kõigis menetluse etappides. Kuid kohtul ei ole kohustust anda tõlki, kui sa räägid ja mõistad eesti keelt, aga eelistad kohtus kasutada mõnd teist keelt. 

Lisaks ei või kohtunik keelduda tõlgi andmisest vaid seetõttu, et sinu advokaat räägib eesti keelt. 

Kui sul on kuulmis- või nägemispuue, või sinu võime rääkida on kahjustatud, peab kohus tagama tõlgi, kes suudab tõlkida menetlust mitte ainult sinule arusaadavasse keelde, vaid sulle sobival viisil.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018