Kohus ja õiglane kohtulik arutamine

Kohtusseminek võib olla hirmutav protsess, eriti siis, kui sa ei tea oma õigusi ja kohustusi. See giid selgitab sinu inimõigusi kohtus, ja kuidas need peaksid olema tagatud.

Kohtussemineku vajadus võib tekkida mitmes olukorras. Näiteks, lahendamaks rahalisi erimeelsusi teise isikuga, või seoses kaebusega valitsusasutuse otsuse vastu. Veel võid olla süüdistatav, või kriminaalmenetluses ohver või tunnistaja.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Kõik kohtumenetlused peavad järgima õiglast ja võrdset menetluskorda kõigi osaliste suhtes, olenemata sellest, kas kohtuniku otsus ja kohtuasja tulemus on nende suhtes soosiv või mitte. Inimõigustes on need õigused teatud kui õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. Sul kohtus olevad põhiõigused, tagatised ja kohustused on nende õiguste sees ära toodud. Uuri lisaks õiglase kohtuliku arutamise õiguse kohta.

Info giidi kohta

Käesolev giid selgitab inimõigusi erinevates kohtumenetluse liikides. Õiglast kohtulikku arutamist tagavate õiguste ja kohustustega tutvumine võib aidata sind valmistuda saabuvaks kohtumenetluseks või hinnata menetlust, millesse oled kaasatud praegu. See võib sind teadlikuks teha sinu inimõiguste potentsiaalsetest rikkumistest ja aidata mõista, kuidas neid kaitsta, kui arvad, et sinu õigusi on rikutud.

Hinda oma teadmisi

Kui soovite giidi kasutada õppeotstarbel, pakub giid teile võimaluse hinnata enne või pärast õppimist oma teadmisi inimõiguste kohta, tehes teste erinevatel giidis sisalduvatel teemadel.

Vali menetlus, et tutvuda oma õiguste ja kohustustega sinu kohta käivas olukorras.

Viimati uuendatud 16/12/2022