Sul on õigus palgata enda valitud advokaat, kes sind esindab haldusõigusrikkumise menetluses.

Õigus advokaadile

Sul on õigus palgata advokaat haldusõigusrikkumise menetluse igas etapis – võid valida advokaadi juba menetluses riigiasutusega. 

Sinu advokaat võib kohal olla igal ajal, mil sinu kohalolek menetluses on nõutud.

Advokaat riigi kulul

Riik peab tagama sinu õiguse õiglasele kohtumõistmisele. Seetõttu peaks riik sulle advokaadi tagama ainult siis, kui:

  • sa ei saa teda lubada, ja
  • õiglast istungit ei saa tagada ilma õigusabita

Sellistel juhtudel nõuavad inimõigused tasuta advokaadi tagamaks, et sind ei pandaks sinu vastasest halvemasse olukorda ja et sa saaksid end tõhusalt kaitsta. Vastasel juhul võib selle tulemuseks olla sinu õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumine.

näide Sul on õigus advokaadile kui sinu kohtuasi on nii keeruline, et sa ei saa sisuliselt menetluses osaleda ja sinu kohtuasjas toimuvat mõista ilma advokaadi abita. 

Kuidas kaevata

Kui sa ei saa advokaati lubada ja sa ei saa aru ega suuda menetluses osaleda liigse juriidilise keerukuse tõttu, peaksid igal juhul paluma kohtult tasuta advokaati. Isegi kui kohus sellest keeldub, saad hiljem kaevata oma õiguste potentsiaalsest rikkumisest teistele riiklikele või rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018