Sul on õigus end kaitsta kõigis haldusõigusrikkumise menetluse etappides.

Sa võid end kaitsta enne kohtusse minekut, kas isiklikult või kellegi teise kaudu, kes ei pea olema tingimata kvalifitseeritud jurist.

Kas kaitsed end ise või teeb seda jurist, on sul ikkagi samad õigused ja kohustused kinni pidada tähtaegadest ja esitada kõiki kohtus nõutud dokumente. 

Sobiv aeg ja vahendid

Sinule või sinu kaitsjale tuleb anda sobiv aeg ja vahendid valmistamaks ette oma kaitset. See tähendab näiteks, et:

  • kõik süüdistused tuleb sulle edastada sobiva aja jooksul
  • sulle tuleb anda juurdepääs tõenditele oma asjas
  • sul peab olema võimalus vaidlustada tõendeid ja anda oma arvamusi ja väiteid

Kui õigusrikkumise ajal ei tehta karistust määravat otsust, tuleb koostada teadaanne, mis kirjeldab õigusrikkumise asjaolusid ja sinu vastu esitatud süüdistust. Sellisel juhul tuleb sulle viie tööpäeva jooksul saata trahvi teadaanne. Kui oled protokolli kirjutamise juures, peab riigiametnik andma sulle koopia. Kui haldusõigusrikkumises süüdistatud isik on veel alaealine, saadetakse protokoll teatud juhtudel alaealise eestkostjale (näiteks vanematele või lapsendajatele).  

Sulle või sinu kaitsjale tuleb ka anda juurdepääs kohtuasja toimikule ning võimalus olla sinu asja arutamisel kohtus kohal. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018