Reproduktiivõigused

Sul on õigus kõrgeimal saavutataval tasemel reproduktiiv- ja seksuaaltervisele ja teha kõiki sellega seotud otsuseid vabalt. Sinu reproduktiivõigused on osa inimõigusest tervisele ja õigusest eraelule.

Mis on reproduktiiv- ja seksuaaltervis?

Reproduktiivtervis on täielik füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu kõigis reproduktiivsüsteemi, selle toimimise ja protsessidega seotud küsimustes. Reproduktiivtervis tähendab, et inimestel on võimalik elada rahuldavat ja turvalist seksuaalelu ja neil on võimalik järglasi saada ning vabadus otsustada, kas, millal ja kui tihti seda teha.

Selleks, et kaitsta sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervist ja igasuguseid selles küsimuses tehtavaid otsuseid, hõlmavad reproduktiivõigused juurdepääsu teabele reproduktiiv- ja seksuaaltervisele ja juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule seadusega sätestatud korras.

Mis on reproduktiivõigused?

Reproduktiivõigused hõlmavad järgmisi aspekte:

  • sinu õigust olla teavitatud sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervise seisundist
  • sinu õigust teha reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud otsuseid vabalt
  • sinu õigust saada võrdset juurdepääsu ja vajalikku reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiu teenuseid, sealhulgas arstiabi raseduse ja sünnituse ajal, samuti raseduse lõpetamisel ja steriliseerimisel
  • sinu õigust kunstlikule viljastamisele
  • sinu õigust annetada oma spermat või munarakke
  • sinu õigust meditsiiniliste andmete kaitsele

Sinu reproduktiivõiguste piirangud sekkuvad inimõigusesse eraelule ja/või inimõigusesse tervisele, kuid selline sekkumine ei põhjusta alati nende õiguste rikkumist.

Reproduktiivõigused ja inimõigused

Sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervis, kui ka igasugused otsused, mida soovid nendega seoses teha, on tihedalt seotud sinu õigusega eraelule. Õigus teha otsuseid oma keha ja tervise kohta on osa sinu isiklikust autonoomiast või füüsilisest puutumatusest. Eraelu austamine hõlmab ka õigust luua ja arendada intiimseid ja seksuaalsuhteid teistega, sõltumata nende soolisest identiteedist, sootunnustest või seksuaalsest sättumusest. See võib olla seotud veel sinu õigusega valida, kas saada lapsevanemaks või mitte.

Teave selle osa kohta

Selles osas saad teada, millised on sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud inimõiguste erinevad aspektid ning millist kaitset tagavad reproduktiivõigused.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020