Rasedus ja lapse sünd

Sul on õigus pääseda ligi ja saada vajalikku arstiabi raseduse, lapse sünni ja sünnijärgsel ajal. Seda abi antakse Eestis tasuta.

Lapsevanemaks saamise valik

Sul on õigus vabalt valida, kas soovid lapsevanemaks saada või mitte. Kui oled juba selle valiku teinud ja oled rase, hõlmab see õigus ka asjaolude valikut, milles soovid sünnitada.

Loe lisaks juurdepääsust reproduktiivtervise kohta käivale teabele ja juurdepääsust reproduktiivtervishoiule.

oluline Surrogaatlus on kriminaliseeritud ja ei ole Eestis lubatud.

Arstiabi ja riigipoolne rahastamine

Eestis pakub riik täies mahus rahastatud arstiabi raseduse ja lapse sünni ajal, mis hõlmab igasugust vajalikku ravi:

  • emale ja lootele raseduse ajal
  • emale ja lapsele sünnituse ajal meditsiiniasutuses

Raseduse katkestamine

Sul on õigus otsustada, kas soovid oma rasedust katkestada, sõltumata põhjustest, mis sul on selle otsuse tegemiseks. Kuid see valik võib olla piiratud teatud ajapiiranguga sõltuvalt sinu olukorrast.

Loe lisaks raseduse katkestamisest.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sul ei olnud lapse sünni ajal juurdepääsu arstiabile, mida vajasid ja millele sul õigus oli, võidi rikkuda sinu õigust tervisele. Sama on olukord ka siis, kui arstiabi ei antud õigeaegselt. Äärmuslikes olukordades võib piisava arstiabi puudumine viia selleni, et rikutud on on õigust elule.

Kuna sinu reproduktiivtervise aspektid on tihedalt seotud sinu eraeluga, võib see viia ka selleni, et rikutud on sinu õigust eraelule.

Kui sulle keeldutakse sünnitamisel arstiabi andmast vaid sinu rassi, etnilise päritolu, seksuaalse sättumuse või muudel sarnastel alustel, rikub see diskrimineerimiskeeldu.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020