Perekond

Perekond on faktiline või õiguslikult tunnustatud isiklik suhe kahe partneri vahel, samuti vanema ja lapse või eestkostja ja lapse vaheline suhe. Õigus neid suhteid luua ja säilitada, samuti nagu õigus neid mitte luua, on kaitstud inimõigustega.

Perekond ja inimõigused

Meil kõigil on oma perekonnas oma roll. Kasutame sõna „perekond“ ja viitame perega seotud asjadele peaaegu iga päev.

Inimõigused kaitsevad lähedasi isiklikke sidemeid (suhet) sinu ja sinu perekonna liikmete vahel. Seda õigust kutsutakse õiguseks era- ja perekonnaelu puutumatusele.

Kuid kui hästi oleme informeeritud erinevatest õigustest ja kohustustest, kaasa arvatud neist, mis meil on teiste pereliikmete vastu partneri, lapsevanema või lapsena? Enamgi veel, kas saame ise otsustada kõigi meie reproduktiivtervist puudutavate küsimuste üle?
Õigus era- ja perekonnaelu puutumatusele hõlmab erinevaid aspekte, näiteks:

  • sinu õigust otsustada kõigi oma reproduktiivtervist puudutavate küsimuste üle, kaasa arvatud valiku üle perekonda mitte luua
  • sinu õigust teada oma päritolu
  • sinu õigust luua perekond, kaasa arvatud riigi tunnustust sinu perekonna, abielu ja adopteerimise küsimustes
  • sinu suhet oma partneri või abikaasaga, kaasa arvatud abikaasade õigusi ja kohustusi
  • sinu suhet lapsega lapsevanemana
  • sinu suhet oma vanemaga lapsena, kaasa arvatud suhte hoidmist mõlema vanemaga

Teave selle giidi kohta

Käesolev giid selgitab „perekonna“ mõistet ja olukordi, mis kõige tavalisemalt mõjutavad sinu reproduktiivõigusi, sinu rolli partneri või abikaasana või vanemlikke õigusi ja kohustusi, või sinu õigusi lapsena. See selgitab ka kuidas erinevad tegevused nendes olukordades võivad sekkuda sinu era- ja perekonnaelu puutumatuse inimõigusesse. Seda teemat laiendatakse aja jooksul lisanduvate osadega.

Read more about:

Materjalid

Viimati uuendatud 16/12/2022