Sinu õigus era- ja perekonnaelule hõlmab õigust vabalt valida, kas saada lapsevanemaks. Sul on õigus otsustada steriliseerimise või raseduse katkestamise üle (abort), kui sa ei soovi last eostada või sünnitada.

Loe lisaks valiku üle, kas saada lapsevanemaks või mitte.

Teave ja juurdepääs steriliseerimise protseduurile

Steriliseerimise protseduurist, selle ohtudest ja mõjust tervisele korralikult ja õigeaegselt teavitatud olemine ning vajalikule ravile juurdepääs ja kättesaadavus on samuti osa inimõigusest tervisele. Loe lisaks juurdepääsust reproduktiivtervise kohta käivele teabele ja juurdepääsust reproduktiivtervishoiule.

Steriliseerimise protseduur

Steriliseerimine on ravi, mis takistab pöördumatult järglaste saamist. Seda võib teostada, kui on olemas vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

  • isikul on vähemalt kolm last
  • isik on vanem kui 35aastane
  • rasedus ohustab naise tervist
  • muud rasedusvastased vahendid on vastunäidustatud
  • isikul on oht saada laps, kellel on tõsiseid vaimse või füüsilise tervise kahjustusi
  • isiku haigus või terviseprobleemid takistavad lapse kasvatamist

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sulle keeldutakse andmast steriliseerimisevõimalust, kuigi õiguslikud nõuded on täidetud, võib olla rikutud sinu õigus tervisele. Kuna sinu reproduktiivtervise aspektid on tihedalt seotud sinu eraeluga, võib see viia selleni, et rikutud on sinu õigust eraelule.

Steriliseerimine ilma sinu nõusolekuta rikub sinu õigust eraelule.

näide Keisrilõike või abordi ajal tehtud steriliseerimise protseduur, mis on teostatud ilma sinu teadva nõusolekuta, on sinu eraelu õiguse rikkumine.

Kui sulle keeldutakse steriliseerimise protseduuri tegemast või seda sunnitakse sulle peale ainult selle tõttu, et kuulud rühma, millel on teatud omadused, nagu näiteks puue, rass, etniline päritolu, usulised veendumused, seksuaalne sättumus või muud sarnased alused, rikub see diskrimineerimise keeldu. Sundsteriliseerimine on tõsine inimõiguste rikkumine.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024