Valik saada lapsevanemaks

Sinu õigus era- ja perekonnaelule hõlmab õigust vabale valikule selles, kas saada lapsevanemaks või mitte.

Reproduktiivõigused

Sinu valik lapsevanemaks saada või mitte saada on oluline reproduktiivõiguste aspekt, nagu ka juurdepääs reproduktiivtervishoiule, kaasa arvatud kunstlikule viljastamisele ja raseduse katkestamisele (abordile) või steriliseerimisele, kui sa ei soovi last eostada või sünnitada.

Lapsendamine

Sinu valik saada lapsevanemaks võib väljenduda ka otsuses last lapsendada ja saada seega õiguslikult tunnustatud, kuigi mitte bioloogiliseks lapsevanemaks.

Kui sa ei ole valmis lapsevanemaks saama, võid otsustada oma laps lapsendada anda. Sellisel juhul peaved mõlemad vanemad lapsendamisega nõustuma. Lapse isa nõusolekut ei ole vaja, kui isadus ei ole seaduslikult tunnustatud.

Loe lisaks lapsendamisest.

Materjalid

Viimati uuendatud 22/10/2020