Meditsiiniliste andmete kaitse

Sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervisega seotud meditsiinilised andmed on eriti tundliku loomuga ja need peaksid olema iseäranis kaitstud, et mitte rikkuda sinu õigust eraelule.

Teave sinu seksuaal- ja reproduktiivtervise seisundi ja saadud ravi kohta on eriti isiklik ja tundlik. Oluline põhimõte nende andmete töötlemisel on konfidentsiaalsuse austamine.

Sinu seksuaal- ja reproduktiivtervisega seotud meditsiiniandmete töötlemine piirab sinu õigust eraelule. Selliste andmete ebaseaduslik avalikustamine kolmandatele isikutele või isegi avalikkusele üldiselt ilma sinu nõusolekuta (väjla arvatud juhul, kui sinu nõusolekut vastavalt seadusele vaja ei ole) võib viia selleni, et rikutud on sinu õigust eraelule.

näide Asjaolu, et teave sinu abordi või kunstliku viljastamise kohta avalikustatakse meediale üksnes selle tõttu, et nende teemade üle toimub ühiskonnas kibe arutelu, või sinu avaliku elu tegelase staatuse tõttu, ei õigusta selle avalikustamist ilma sinu nõusolekuta.

Loe lisaks meditsiiniliste andmete kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020