Raseduse katkestamine

Sul on õigus vabalt otsustada, kas oma rasedus säilitada või katkestada. See valik on osa sinu inimõigusest eraelule.

Raseduse katkestamine ja eraelu puutumatus

Sinu õigus era- ja perekonnaelule sisaldab õigust vabale valikule, kas saada lapsevanemaks või mitte. Sul on õigus vabalt otsustada raseduse katkestamise (abordi) või steriliseerimise üle, kui sa ei soovi last sünnitada või eostada.

Loe lisaks valiku üle, kas saada lapsevanemaks või mitte.

Loe lisaks raseduse ja sünnituse kohta.

Teave ja juurdepääs abordi protseduurile

Samuti on osa inimõigusest tervisele õigeaegne teavitus abordi protseduurist, selle ohtudest ja mõjust tervisele kui ka vajalikule ravile juurdepääs ja kättepääsetavus

Abordi tegemise võimalikkus on ajaliselt piiratud, seega on ajafaktor äärmiselt oluline. Vajalikud meditsiinilised testid tuleb läbi viia õigeaegselt, et saaksid otsustada, kas katkestada rasedus ilma viivituseta. Pärast vajalike testitulemuste kättesaamist tuleks abordi protseduur, kui sa seda soovid, läbi viia viivitamatult.

näide Juurdepääsuga ema ja loote tervist käsitlevale asjakohasele teabele ei tohiks viiviatada.

näide Abordi protseduur tuleks läbi viia ilma viivitamata, et piirata ja ära hoida ema tervise kahjustamist, mida võib põhjustada hilinenud abort.

Loe lisaks juurdepääsust teabele reproduktiivtervise kohta ja juurdepääsust reproduktiivtervishoiule.

Abordi protseduur

Abordi kasuks otsustamisel võib olla erinevaid põhjuseid. Sa ei pruugi soovida saada lapsevanemaks sellel ajal või saada last koos selle isikuga. Raseduse katkestamise põhjuseks võivad olla negatiivsed meditsiinilised näidustused sulle või loote tervisele, või vägistamisest põhjustatud rasedus. Enne abordi protseduuri palutakse sul täita avaldus, mis kinnitab, et oled teinud selleks teadliku otsuse.

Eestis ei ole raseduse katkestamisel keeldusid. Kuid sinu õigus otsustada raseduse katkestamise kasuks on piiratud teatud tingimustega, näiteks protseduuri läbiviimise ajaga.

näide Aborti saab teha ainult kuni 12. rasedusnädalani. Meditsiiniliste näidustuste korral võib rasedust katkestada kuni 22. rasedusnädalani ka siis, kui rase on vähem kui 15 või rohkem kui 45 aastat vana.

Alaealise rasedus ja abort

Kui oled noorem kui 18aastane ja ei soovi kaasata oma vanemaid ja mõistad abordi poolt ja vastu olevaid asjaolusid, piisab sinu nõusolekust abordiks. Tervishoiutöötaja peab teavitama sind sellest, et on oluline kaasata sinu seaduslikku esindajat või täiskasvanut, keda usaldad.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esienda?

Sinu õigust tervisele võib olla rikutud, kui sulle keeldutakse abordi protseduuri tegemast, kuigi õiguslikud nõuded on täidetud. See võib põhjustada ka sinu õiguse eraelule rikkumist, kuna sinu reproduktiivtervise aspektid on tihedalt seotud sinu eraeluga 

Kui sulle ei ole antud juurdepääsu teabele sinu ja sinu eeldatava lapse tervise kohta või sind ei ole teavitatud õigesti ja õigeaegselt, võib see negatiivselt mõjutada sinu eraelu ja seega rikkuda sinu õigust eraelule. Sinu õigus eraelule võib olla rikutud ka siis, kui pead raseduse katkestama arstide hooletuse tõttu.

näide Sinu õigus eraelule võib olla rikutud kui sind survestatakse oma rasedust katkestama oma loote kohta käiva vastuolulise, kallutatud ja/või eksitava teabe tõttu. Näiteks, kui sind survestatakse aborti tegema mõlemasoolisele lootele.

Kui sulle keeldutakse abordi protseduuri tegemast või sind survestatakse aborti tegema ainult selle tõttu, et kuulud rühma, millel on teatud omadused, mis on seotud sinu rassi, etnilise päritolu, puude, usuliste veendumuste, seksuaalse sättumuse või muude sarnaste alustega, rikub see diskrimineerimise keeldu.

Materjalid

Viimati uuendatud 22/10/2020