Teave reproduktiivtervise kohta

Sul on õigus saada teavet oma reproduktiiv- ja seksuaaltervise seisundi kohta. Sul on ka õigus saada teavet reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiu põhiprintsiipide ja selle edendamise kohta.

Juurdepääs reproduktiiv- ja seksuaaltervise kohta käivale teabele

Reproduktiivõigused hõlmavad sinu õigust pääseda ligi teabele sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervise erinevate aspektide kohta, samuti selle kaitsmise meditsiiniliste aspektide kohta. See õigus on osa üldisemast inimõigusest tervisele ja mõjutab ka sinu võimet teha otsuseid oma eraelu kohta.

See tähendab, et sul on õigus saada teavet oma reproduktiiv- ja seksuaaltervise seisundi kohta. Kui oled rase, hõlmab see ka teavet loote tervisliku seisundi kohta. Samuti on sul õigus saada täielikku teavet reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiu aluspõhimõtete kohta, sealhulgas teavet profülaktika ja rasestumisvastaste vahendite kohta.

Õigus saada teavet oma reproduktiivtervise seisundi kohta on ülioluline, kuna sul on õigus valida ravi ja teha muid sinu eraelu mõjutavaid otsuseid. Sinu võime võtta vastu teadlikke otsuseid sõltub teabest, mida saad.

näide Juurdepääs teabele haiguse kohta, mis sul võib olla, erinevate olemasolevate ravimeetodite ja nende võimaliku mõju kohta rasedusele tulevikus, on ülioluline riskide tuvastamiseks ja vastavalt raseduse planeerimiseks.

Juurdepääs teabele oma reproduktiiv- ja seksuaaltervise kohta on ka tihedalt seotud juurdepääsuga reproduktiiv- ja seksuaaltervishoiule.

Õige ja õigeaegne teave

Õigus saada teavet oma reproduktiivtervise kohta tähendab, et peaksid olema kaasatud ravi valikusse ja olema täielikult, õigesti ja korralikult teavitatud konkreetse meditsiinilise protseduuri ohtudest ja tagajärgedest. Juurdepääs teabele peaks ka olema õigeaegne, kuna teatud olukorrad nõuavad kiireid otsuseid.

Meditsiinilised andmed

Teave sinu seksuaal- ja reproduktiivtervise seisundi ja sellega seoses saadud ravi kohta on sinu isikuandmed ning neid peetakse eriti tundlikeks. Sinu õigus pääseda ligi oma meditsiinilistele andmetele ja see, et sinu meditsiinilised andmed on nõuetekohaselt kaitstud, on osa inimõigusest eraelu puutumatusele.

Loe lisaks meditsiiniliste andmete kaitsmisest ja oma õigusest pääseda ligi oma isikuandmetele üldiselt.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sulle on keeldutud andmast juurdepääsu teabele sinu reproduktiiv- ja seksuaaltervise kohta või kui sind ei ole õigesti või korralikult õigeaegselt teavitatud, võib see viia sinu õiguse eraelule rikkumiseni. Kui sulle ei antud teavet reproduktiiv- ja seksuaaltervise probleemide kohta üldiselt, näiteks rasestumisvastaste vahendite kohta, võib olla rikutud sinu inimõigus tervisele.

näide Kui oled otsustanud võtta sugu kinnitava ravina hormoone ja sulle anti vastukäivat või eksitavat teavet selle tagajärgedest reproduktiivtervisele, võib olla rikutud sinu õigus eraelule.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020