Sperma ja munarakkude doonorlus

Sul on õigus annetada oma spermat või munarakke (sugurakke), mida võidakse hiljem kasutada nende isikute kunstlikus viljastamises, kes ei suuda ise last eostada.

Doonorlus ja eraelu

Sinu õigus annetada oma spermat või munarakke (sugurakke) on tihedalt seotud sinu õigusega teha vabalt oma keha ja füüsilise terviklikkuse kohta mistahes otsuseid. Seega on õigus annetada oma sugurakke osa sinu õigusest eraelule.

Tingimused

Kui oled vabalt teinud otsuse annetada oma spermat või munarakke ja see vastab seaduses sätestatud tingimustele, võid valida sobivaima meditsiiniasutuse, kus doonorlusprotseduuri läbida. See meditsiiniasutus säilitab annetatud sugurakud.

Pead oma sugurakkude annetamiseks kuuluma teatud vanuserühma:

  • mees vanuses 18–40 aastat
  • naine vanuses 18–38 aastat

Sinu tervislikku seisundit uuritakse enne annetamist.

Doonorlusleping

Enne doonorlusprotseduuri pead sõlmima doonorlusprotseduuri eest vastutava meditsiiniasutusega spetsiifilise lepingu.

Naisel on õigus oma nõusolek sugurakkude kasutamiseks tühistada ja nende kasutamist kunstlikuks viljastamiseks takistada igal ajal enne kunstliku viljastamise protseduuri algust.

Kunstlik viljastamine

Annetatud sugurakke kasutatakse nende inimeste kunstlikus viljastamises, kellel on raske või võimatu last eostada. Selle ajani hoitakse sinu spermat või munarakke sugurakkude doonorluse pangas.

Sugurakkude kasutamise ja hävitamise piirangud

Annetatud sugurakkude kasutamisel on teatud piirangud:

  • sugurakke ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel
  • sama doonori sugurakke kasutades võib sündida maksimaalselt kuus last kuuelt erinevalt emalt

Anonüümsus ja andmekaitse

Doonori isikuandmeid kunstliku viljastamise korral ei avaldata, välja arvatud juhul, kui munaraku doonor on kunstlikku viljastamist sooviva naise sugulane. Loe lisaks isikuandmete kaitse kohta. 

Sinu isikut ei avalikustata tulevastele vanematele, välja arvatud sinu antropomeetrilisi andmeid, mis ei saa paljastada sinu identiteeti. Samuti ei ole sul võimalik saada teavet inimeste kohta, kes on valinud kunstliku viljastamise sinu sugurakke kasutades. Vajadus kaitsta doonori identiteedi saladust keelab ka kõigil asjaosalistel esitada taotlust doonori isaduse või emaduse määramiseks.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020