Kunstlik viljastamine

Sul on õigus laps eostada kunstlikult, kui loomulikul teel last saada on raske või võimatu. See õigus on kaitstud inimõigusega era- ja perekonnaelule.

Kunstlik viljastamine ja eraelu

Kunstlik viljastamine on meditsiiniiliselt abistatud doonori või geneetiliste vanemate sperma ja munaraku (sugurakkude) kunstlik liitmine, kui loomulikul teel last eostada on raske või võimatu. Eesti haigekassa maksab raviteenuste eest, mis hõlmavad in vitrio viljastamist ja embrüo siirdamist kuni 40-aastaselt kindlustatud naiselt, kellel on in vitrio viljastamine ja embrüo siirdamine meditsiiniliselt näidustatud.

Sinu õigus eostada last kunstliku viljastamise protseduuri läbi on kaitstud inimõigusega era- ja perekonnaelule. Kuid töö inimsugurakkudega on seotut teatud õiguslike ja eetiliste küsimustega, seetõttu võib selle õiguse teostamine alluda teatud tingimustele ja piirangutele.

Tingimused ja piirangud

Kunstliku viljastamise protseduuri võib teostada paari või üksiku naise taotluse alusel. Võid taotleda kunstliku viljastamise protseduuri enda poolt valitud meditsiiniasutuses.  

On ka teatud eetilise iseloomuga piirangud, näiteks ei või kunstliku viljastamise protseduuri kasutada inimese kloonimiseks. Samuti ei ole lubatud valida lapse sugu, välja arvatud juhul, kui teatud soost laps võib pärida geneetilise haiguse.

Surrogaatlus on kriminaliseeritud ja seega ei ole Eestis lubatud.

Leping

Kunstliku viljastamise protseduuri läbimiseks pead sõlmima meditsiiniasutusega spetsiifilise lepingu. Leping reguleerib protseduuri erinevaid aspekte, näiteks kunstliku viljastamise ja sinu andmete kaitse konkreetset meetodit.

Riigipoolne rahastamine

Riik rahastab kunstliku viljastamise protseduuri, kui täidad teatud nõuded:

  • sul on Eestis ravikindlustus
  • tulevane ema ei ole vanem kui 40 aastat

Anonüümsus

Kui oled kasutanud kunstlikuks viljastamiseks annetatud sugurakke või spermat, ei või sinu identiteeti doonorile avalikustada. Samamoodi ei ole sinul võimalik leida teavet doonori kohta, välja arvatud geneetilist ja antropomeetrilisi andmeid, mis ei saa paljastada nende identiteeti.

Loe lisaks oma isikuandmete kaitse kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/10/2020