Igas kohtuasjas tuleb järgida mitmeid menetlusnõudeid. Need tagavad sinu täieliku osalemise tõhusas kohtumenetluses.

Menetlusnõuded tagavad, et:

  • sulle antakse võimalus sisuliselt kohtumenetluses osaleda
  • kohtuprotsess on tõhus
  • kohtumenetlus on avatud avalikule kontrollile

Riik vastasena

Sinu vastane halduskohtus on riik, mida peetakse alati sinust paremas olukorras olevaks. Selle paratamatu ebavõrdsuse pärast on halduskohtul eriline kohustus teha sinu asjas tõde kindlaks objektiivselt. 

Tagatised

On mitmeid tagatisi, et saaksid aru oma asjas toimuvast ning esitada oma väiteid kohtule riigiga võrdsetel tingimustel. Need tagatised katavad kogu menetluse alates sinu õigusest kasutada keelt, mida sa mõistad, kuni sinu õigusteni edasikaebamismenetluses, kus see on võimalik.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele nõuab ka kiiret ja tõhusat kohtumenetlust. Kohtumenetlus ja otsus peavad üldiselt olema ka avalikkusele juurdepääsetavad. Kohtuotsus peab sisaldama piisavalt põhjendusi, et sina ja ühiskonna liikmed mõistaksid, miks kohus on otsustanud sel viisil.

Tutvu lähemalt menetlusnõuetega. Kui neid menetlusnõudeid haldusmenetluses ei täideta, võib selle tagajärjeks olla sinu õiglase kohtumõistmise õiguse rikkumine.

Viimati uuendatud 10/01/2017