Sul on õigus vabalt valida ja palgata advokaat, kes sind haldusmenetluses esindab.

Õigus advokaadile

Sul on õigus palgata advokaat ükskõik millises haldusmenetluse etapis. See tähendab, et võid valida advokaadi juba riigiasutuses toimuva menetluse ajal. 

Sinu advokaat võib olla kohal igal ajal, mil nõutakse sinu kohalolu menetluses.

Advokaat riigi kulul

Riik peab tagama sulle õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele. Seega peab riik sulle advokaadi andma ainult siis, kui:

  • sa ei suuda advokaati palgata, ja
  • õiglast menetlust ei saa tagada ilma õigusabita

Sellistel juhtudel kehtestavad inimõigused, et sulle tuleb anda tasuta advokaat tagamaks, et sind ei panda sinu vastasest halvemasse olukorda ja et suudad end tõhusalt kaitsta. Vastasel juhul võib selle tagajärjeks olla sinu õiglase kohtupidamise õiguse rikkumine.

näide Sul on õigus advokaadile, kui sinu kohtuasi on nii keeruline, et ilma advokaadi abita ei saa sa menetluses sisuliselt osaleda ega mõista, mis sinu kohtuasjas toimub. 

Eesti seadused

Võid taotleda tasuta õigusabi vastavalt halduskohtumenetluses ja riigi õigusabi seaduses sätestatud menetluskorrale. Menetlusabi tähendab abi valitsuselt menetluskulude maksmisel. Menetlusabi antakse, kui taotleja ei ole oma varalise seisundi tõttu võimeline tasuma menetluskulusid või kui ta on võimeline neid tasuma vaid osaliselt või osamaksetena ja kui on piisavalt põhjust uskuda, et ettenähtav osalemine menetluses on heade väljavaadetega.

Kuidas kaevata

Kui sul ei ole siseriikliku õiguse alusel õigust advokaadile, kuid sa ei saa sisuliselt menetluses ilma advokaadita osaleda, võib sinu õigus õiglasele kohtupidamisele rikutud olla.

Kui sa tõepoolest ei saa endale advokaati lubada ja sa ei suuda mõista ja menetluses osaleda, kuna see on juriidiliselt liiga keeruline, peaksid siiski kohtult kõigil juhtudel paluma sulle tasuta advokaadi anda. Isegi kui sellest keeldutakse, on sul hiljem võimalik kaevata võimaliku oma õiguste rikkumise üle teistes riiklikes või rahvusvahelistes inimõiguste institutsioonides.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017