Riigiasutuste otsuseid või tegusid saab edasi kaevata kohtusse. Üldiselt on kohtus kolm edasikaebamise astet.

Üldiselt ei anna inimõigused õigust edasi kaevata kõikides kohtuasjades ja vaidlustes. Kuid kui Eesti seadused lubavad edasi kaevata madalama astme kohtu otsust, mis on nii valdaval osal juhtudest, peavad kõrgema astme kohtud edasikaebamise kõikides astmetes järgima õiglase kohtuliku arutamise nõudeid ja tagatisi.

Edasikaebamise astmed:

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017