Eestis on halduskohtumenetluse ametlik keel eesti keel.

See tähendab, et menetluses kasutatakse eesti keelt. Kõik kohtudokumendid, kaasa arvatud istungite protokollid ja kohtuotsused luuakse eesti keeles. Sinu taotlused ja tõendid kohtule peavad olema samuti eesti keeles või eesti keelde tõlgitud.

Kui sa ei räägi või ei mõista eesti keelt piisavalt, võid kohtult tõlki paluda. Tõlk peab aitama sul menetluses osaleda ja võimaldada sul tutvuda kohtuasja materjalidega.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017