Sinu asi tuleb läbi vaadata mõistliku aja jooksul. On oluline vältida liiga pikka ebakindluse perioodi sinu õiguslikus seisundis ja säilitada usaldus kohtute töö vastu.

Pikad perioodid, mil sinu asjas midagi ei toimu, ei ole lubatavad. Kohtunike sage vahetumine või nende liigne töökoormus ei saa olla vabanduseks liiga pikkadele viivitustele.

Mis on mõistlik pikkus?

Menetluse mõistlik pikkus sõltub iga kohtuasja asjaoludest. Tegemaks kindlaks, kas kohus (või riik üldiselt) võib olla süüdi sinu asjaga liiga pikalt viivitamises, tuleb arvesse võtta järgnevat:

  • sinu kohtuasja keerukust
  • sinu enda käitumist ja teise poole teguviise
  • kohtu ja riigiasutuste käitumist
  • mis on kohtuasjaga kaalul

Teine pool

Üldiselt ei saa kohut süüdistada sinu või teise poole tegudes, nagu näiteks kohtuistungitele mitte ilmumine või nii-öelda viivitustaktika kasutamine, nagu näiteks kõikvõimalike nõuete esitamine ilma hea põhjuseta. Ent kui vaid üks pool takistab menetluse edasiliikumist, peaks kohus kasutama oma võimu tagamaks menetluse tõhus edasiminek. Pikad tegevusetud perioodid menetluses ei ole tavaliselt samuti lubatud.

Kuidas kaevata

Kohtu esimees vastutab oma kohtus olevate asjade õigeaegse läbivaatamise eest. Kui sa usud, et sinu asja on koheldud hooletult ja see on mõistliku aja ületamise ohus, peaksid selle kohtu esimehele avalduse esitama. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018