Kõik kohtud peaksid töötama avatult ja avalikult nii, et nende otsused on avatud avalikule kriitikale.

See tähendab, et kohtud ei tohiks salajas kohtuasju arutada ja otsuseid vastu võtta ning peavad tagama kohtu töö avatuse ja üldsusele nähtavuse.

Õigus avalikule kohtulikule arutamisele

Sinu õigus avalikule arutamisele vähemalt ühes kohtu astmes sisaldab:

1. Õigust pidada suulist arutamist, millest üldsus võib osa saada. Pea meeles, et teatud juhtudel võib kohus otsustada avalikku arutamist mitte pidada ja uurida asja hoopis kirjalikult. Loe lisaks suulise arutamise kohta.

näide Arutamist võib pidada kirjalikult, kui kohus tegeleb vaid tehniliste küsimustega.

näide Isiku meditsiinilised andmed või muu konfidentsiaalne informatsioon võib olla salajane.

Erandid

Üldiselt peavad kohtulikud arutamised olema avalikud, mis tähendab, et üldsusel ja meedial on lubatud viibida kohtusaalis. Nende osalemist võib keelata erilistel põhjustel.

näide Suletud kohtuistungit võib pidada kaitsmaks menetlusega seotud alaealist, kaitsmaks ühe osalise eraelu, või kui kohtuasi sisaldab riigisaladuse uurimist.

Igal juhul, kui kohtunik teeb otsuse arutada asja avalikkuse eest suletult, peab ta põhjendama iga kohtuliku arutamise või selle osa kinniseks kuulutamist põhjendama.

näide Vajadus kaitsta tunnistajat ei saa õigustada kogu kohtuasja kinnistel istungitel arutamist, kui tunnistajat küsitletakse vaid ühel istungil.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017