Tagamaks, et kohtupidamine on õiglane ja tõhus, pead täitma ka oma kohustusi. Sul ei ole võimalik väita oma inimõiguste rikkumist, kui sinu enda teod on rikkumisele kaasa aidanud või kui sa ei ole püüdnud seda ära hoida või parandada menetluse ajal.

Võib nii tunduda, et sinu õiglase kohtupidamise õiguse tagamine on ainult kohtu ja riigi kohustus. Tõepoolest, riik vastutab kohtute ja kohtumenetluse loomise eest, mis tagavad õiglase kohtupidamise. Lisaks on õigus õiglasele kohtupidamisele ja inimõigused riigi poolt kaitstud, ja kui sinu õigusi on rikutud, võidakse riiki vastutavaks pidada ja ta peab sulle hüvitist andma.   

Kuid kohtupidamine saab vaid siis õiglane ja tõhus olla, kui ka sina täidad oma kohustusi. Kui sa ei tee seda endalt nõutavat ja see panustab sinu õiglase kohtupidamise tagatise rikkumisse, ei ole sul võimalik riiki oma tegude tulemuste eest vastutavaks pidada.

Sul on oma õiguste kaitsmisel kahte liiki kohustusi:

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017