Halduskohtus lasub riigiasutuste otsuste ja tegude õigsuse tõendamiskohustus riigiasutustel.

See tähendab ka, et sinult ei või küsida, et sa tõestaksid või annaksid kohtule informatsiooni, mida riigiasutused oleksid pidanud andma. Riigiasutus peab andma sulle ja kohtule kogu informatsiooni, mis sellesse kohtuasja puutub.  

Halduskohtu asjas on sul õigus esitada nii palju tõendeid, kui suudad koguda, kui sinu vastane on riik. On tähtis meeles pidada, et kohus saab vastu võtta vaid neid tõendeid, mis on saadud seaduslikul teel ja mis on kohtuasjas olulised ja seega asjassepuutuvad.

Tõendite liigid

Võid kasutada mitut liiki tõendeid: kirjalikke dokumente, video-, audio- ja teisi faile, tunnistaja ütlusi, ekspertide või pädevate asutuste ütlusi, ja asitõendeid. Igat liiki tõendeid tuleb esitada vastavalt halduskohtumenetluses kirjeldatud menetluskorrale

näide Kui esitad kohtule algdokumendi koopia, peab selle ehtsust kontrollima kas notar või mõni muu pädev isik. Võid ka koopia kohtule esitada ja originaali kohtule näidata. 

Lubatavad tõendid

Eesti seaduste kohaselt peavad kõik kohtule esitatavad tõendid olema saadud seaduslikul teel, see tähendab vastavalt seaduses kehtestatud menetluskorrale. Kui mingeid tõendeid on saadud sinu õigusi rikkudes (nagu näiteks õigust eraelule või kirjavahetuse saladust), ei tee see menetlust automaatselt ebaõiglaseks.

Kohus peab esmalt hindama sellise rikkumise mõju sinu õigustele ja kohtuasjale tervikuna. Igal juhul ei ole piinamise või ebainimliku kohtlemise tulemusena (näiteks kedagi lüües või neid ähvardades) saadud tõendite  kasutamine lubatav ja rikub sinu õigust õiglasele kohtupidamisele. 

Tunnistajad

Võid paluda kohtul kutsuda tunnistaja sinu kohtuasjasse puutuvate asjaolude kohta ütlusi andma. Kohus ei pea kutsuma kõiki su pakutud tunnistajaid kutsuma, kuid sellest keeldumist peab kohus piisavalt põhjendama.

Kuidas kaevata

Ei ole võimalik kaevata eraldi tõendite vastuvõtmisest keeldumise üle, kuid kui arvad, et kohus on teinud tõendite vastuvõtmisel või tunnistajate kutsumisel vea, pead sellest tegema väite oma avalduses apellatsiooni- või kassatsioonikohtusse.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017