Mõlemaid menetluse pooli tuleb kohelda võrdselt.

Võrdsus tähendab seda, et mõlemale poolele tuleb anda võimalus esitada oma asja viisil, mis ei aseta neid teisest tunduvalt halvemasse olukorda.

näide Kui sinu vastasel lubatakse teatud tõendit istungil kommenteerida, kuid sinul mitte, on see tõenäoliselt võrdsuse põhimõtte rikkumine.

Võrdne, mitte samasugune

Võrdsus ei tähenda, et mõlemad menetluse pooled on samasugused ja et neid koheldakse täpselt ühte moodi. Halduskohtus on riik tavaliselt paremas olukorras, eriti kui sa ei suuda endale advokaati lubada. Seda tuleb tasakaalustada kohtunikul, kes peab kohtuasjas ise läbi viima sõltumatu uurimise. Kui vaja, peab kohtunik nõudma lisatõendeid, mida sina (või sinu vastane) ei ole esitanud.

Ulatus

On mitmeid menetluse aspekte, kus mõlema poole võrdsus on väga oluline. Näiteks peab mõlemal poolel olema võimalus esitada oma tõendeid, vaidlustada teise poole tõendeid ja selgitada kohtule oma väiteid. See tähendab ka, et sa pead teadma vastaspoole esitatud tõenditest ja suutma nendele ligi pääseda.

On oluline teada, et kui ka tundub, et kohus piirab vaid sinu õigusi, ei riku ta alati sinu võrdsust. Näiteks oma tõendeid kohtule esitades pead meeles pidama, et kohus võtab vastu vaid tõendeid ja tunnistajaid, mis puutuvad sinu asjasse. Seega, kui kohus keeldub vastu võtmast sinu tõendeid, kuna ta ei seosta neid oluliste küsimustega, ei ole poolte võrdsus rikutud.

Lisaks, vastavalt Eesti seadustele, võib kohus keelduda sulle juurdepääsu andmast kohtuasja teatud materjalidele, kui need sisaldavad riigisaladust, ärisaladust või lapsendamissaladust. Sellist otsust tehes peab kohus sulle korralikult selgitama, miks sa ei saa nendele materjalidele juurdepääsu. Kui sa arvad, et sinu vastane ei tohiks saada juurdepääsu teatud materjalidele, kuna need sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni (nagu näiteks ärisaladust või lapsendamissaladust), võid paluda kohtul sinu vastasele juurdepääsu mitte lubada.

Materjalid

Viimati uuendatud 10/01/2017