Kodanikuosalus

Kodanikuosalus on inimese avaliku elu oluline osa ja demokraatia põhiosa.

Kodanikuosalus hõlmab palju erinevaid aspekte, mis defineerivad kodaniku avalikku elu. See hõlmab muu hulgas iga kodaniku õigust osaleda avalike asjade ajamisel, õigust hääletada ja olla valitud ning õigust pääseda juurde avalikele teenustele. Kodanikuosalus on demokraatia jaoks keskse tähtsusega ja tagab, et avaliku sektori asutuste tehtud otsused kiidavad heaks inimesed, keda need mõjutavad. Kodanikuosalus aitab kaasa ka avalikkuse ühtsusele ja aitab kodanikel tunda end ühiskonda ja avalikku ellu rohkem kaasatuna.

Kodanikuosalus ja inimõigused

Kodanikuosalus on tihedalt seotud erinevate inimõigustega, sealhulgas väljendusvabadus, kogunemis- ja ühinemisvabadus, õigus vabadele valimistele ja diskrimineerimise keeld.

Info giidi kohta

Selle giidi eesmärk on julgustada kodanikke tundma õppima ja kasutama kodanikuosalusega seotud õigusi ning juhendada neid läbi juriidiliste aspektide nende teel saamaks aktiivseks avalikus elus osalejaks.

Selles giidis selgitatakse kodanike ja mittekodanike õigusi kodanikuosalusele ning seda, kuidas seadus neid õigusi kaitseb. Samuti annab see teavet selle kohta, kuidas kaebusi esitada ja milliseid õiguskaitsevahendeid saab kasutada, kui kodanikuosaluse õigust on rikutud.

Loe lähemalt:

Materjalid

Viimati uuendatud 25/07/2023