Hääletamine

Hääletamine on kõige ligipääsetavam ja üks tõhusamaid viise oma kodanikuosaluse õiguse teostamiseks.

See tagab esindajate valimise ja oluliste avalikku hääletamist nõudvate küsimuste lahendamise vastavalt valijate tegelikele eelistustele.

Hääletamine ja inimõigused

Hääleõigus on oluline inimõigus, mis võimaldab sul osaleda avalikus elus. Riigil on kohustus tagada, et saad oma hääleõigust kasutada mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktikas. Teatud juhtudel saab aga hääleõigust piirata, näiteks alaealiste või mõnel juhul mittekodanike puhul. Hääleõiguse tähtsust silmas pidades tuleb neid piiranguid tõlgendada kitsalt ja hääleõigus tuleb anda võimalikult paljudele elanikele või kodanikele.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, mida hääleõigus sisaldab, kuidas seda piirata ja kuidas saad kaevata, kui sinu hääleõigust on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023