Vabatahtlik töö

Vabatahtliku töö all mõeldakse ühiskondlikult kasuliku töö tegemist tasustamata. See on üks otsesemaid, ligipääsetavamaid ja mitmekesisemaid kodanikuosaluse vorme.

Eestis ei ole vabatahtlik töö ühe konkreetse õigusaktiga reguleeritud. Teatud vabatahtliku töö vorme on aga mainitud erinevates seadustes. Näiteks:

  • abipolitseiniku seadus reguleerib isiku tegevust, kes osaleb vabatahtlikult oma vabast ajast politsei tegevuses
  • ohvriabi seadus reguleerib ohvriabi vabatahtlike kaasamist tugiteenuste osutamisse

Vabatahtliku töö võimalusi koordineerib ka Eesti Töötukassa. Töötukassal on mitmeid vabatahtliku töö koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad vabaühendused, muuseumid, raamatukogud ja teised asutused. Töötukassa maksab töötuna registreeritud ja vabatahtlikku tööd tegevatele inimestele sõidu- ja majutustoetust ning stipendiumi korrektse dokumentatsiooni alusel.

Vabatahtlik töö ja inimõigused

Sõltuvalt tehtava vabatahtliku töö iseloomust võivad olla mõjutatud mitmed inimõigused, näiteks diskrimineerimise keeld, õigus elule või sunniviisilise töö keeld.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse su õigusi ja kohustusi vabatahtlikuna ning seda, kuidas esitada kaebust, kui su õigusi vabatahtlikuna rikutakse.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023