Rahvaalgatused

Rahvaalgatus on otsedemokraatia vorm ja ainus võimalus avalikkuse poolt otse õigusaktide eelnõusid esitada. Kaks peamist rahvaalgatuse võimalust on seadusandlikud algatused ja Euroopa kodanikualgatus.

Seadusandlik algatus on tööriist, mis võimaldab avalikkusel teha ettepanekuid uute seaduste vastuvõtmiseks või olemasolevate seaduste muutmiseks riiklikul tasandil. Euroopa kodanikualgatus on tööriist, mis võimaldab avalikkusel kutsuda Euroopa Komisjoni üles algatama õigusakte või muid meetmeid komisjoni pädevusse kuuluvates valdkondades.

Rahvaalgatused ja inimõigused

Rahvaalgatused on otsedemokraatia teine vorm, mis võimaldab avalikkusel seadusloome protsessis osaleda. Need on tihedalt seotud väljendusvabadusega ja veelgi enam ideega, et demokraatlikus riigis on inimestel võrdsed õigused seadusi luua. Seda õigust saab aga piirata. Nimelt piirab seadusandlike algatuste legitiimsuse tagamiseks õigust teha kollektiivseid pöördumisi tavaliselt nõue, et algatust peab toetama märkimisväärne osa valijaskonnast. Kui su algatuse esitamise õigust on ebaseaduslikult või põhjendamatult piiratud, võib see kaasa tuua su väljendusvabadusse sekkumise või selle rikkumise.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, millised on rahvaalgatuse peamised vormid, millistele kriteeriumidele need peavad vastama, kuidas neid saab esitada ja kuidas esitada kaebust, kui su algatuse esitamise õigust on rikutud.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023