Mis on kodanikuosalus?

Kodanikuosalus on kodanike, gruppide ja vabaühenduste osalemine avalikkust puudutavate küsimuste käsitlemisel erinevate vahendite teel. See võib olla nii otseselt kui ka kaudselt seotud otsuste tegemisega ega piirdu ühegi konkreetse osalemise vormiga.

Kodanikuosalus on tihedalt läbi põimunud demokraatia ja inimõigustega. Demokraatia arendamiseks on vaja avalikkuse pidevat panust. Selline panus peab olema kooskõlas ka inimõiguste standarditega, mis reguleerivad üksikisiku rolli kodanikuruumis. Just sel põhjusel muutub kodanikuosalus ja selle rakendamise viis aja jooksul järjest olulisemaks.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, mis on kodanikuosalus, millised inimõigused kaitsevad kodanikuosaluse õigust ja kuidas neid saab piirata.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023