Meeleavaldused ja streigid

Meeleavaldused, streigid ja muud rahumeelse kogunemise vormid on seaduslik viis oma protestiõiguse teostamiseks ning üks väljendusvabaduse ja kogunemisõiguse vormidest. Samas peab kogunemise lubamiseks see vastama teatud nõuetele.

Eesti põhiseadus kaitseb õigust rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Riigil on kohustus mitte ainult lubada kogunemist, vaid ka tagada, et see ei oleks takistatud.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, mida erinevad rahumeelse kogunemise vormid tähendavad, kes ja kuidas saab neid korraldada ning milliseid piiranguid võib riik inimõiguste nõuetest lähtudes kehtestada.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023