Osalemine vabaühendustes või erakondades

Kodanikuosalust, sealhulgas poliitilist tegevust, saab teostada ka kuulumise kaudu sellistesse organisatsioonidesse nagu vabaühendused või erakonnad.

Vabaühendused (valitsusvälised organisatsioonid) ja erakonnad on organiseeritud avalike ühenduste kaks peamist vormi, mis on suunatud ühiskonna jaoks oluliste eesmärkide elluviimisele. Eesti põhiseadus kaitseb õigust kuuluda mittetulundusühingutesse, erakondadesse ja muudesse ühiskondlikesse organisatsioonidesse, sealhulgas töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse.

Osalemine vabaühendustes ning erakondades ja inimõigused

Organisatsioonidega, sealhulgas vabaühenduste ja erakondadega liitumist kaitseb ühinemisvabadus. Ühinemisvabadust saab piirata, kui piirang on seadusega sätestatud ja demokraatlikus ühiskonnas vajalik, näiteks kui erakond luuakse vaenukuritegude või separatismi õhutamiseks. Loe lähemalt kogunemis- ja ühinemisvabaduse kohta siit giidist.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse, millised vabaühenduste vormid on olemas, kuidas kasutada oma õigust kodanikuosalusele läbi vabaühenduste ja erakondade liikmeks olemise ning kuidas asutada vabaühendust või erakonda. Samuti selgitatakse, kuidas saab piirata õigust osaleda vabaühenduses või erakonnas ning kuidas esitada kaebust, kui on rikutud su ühinemisvabaduse õigust.

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2023