Kui sind süüdistatakse kuriteos, kutsutakse sind süüdistatavaks ja sinu kriminaalsüüdistust uuritakse kriminaalmenetluse käigus. Uurimismenetluse käigus võidakse sind kutsuda ka kahtlustatavaks, või isikuks, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus.

Süüdistatavana kriminaalmenetluses on sul kõige laiem valik õigusi ja tagatisi. Need on koostatud tagamaks, et sind ei mõistetaks süüdi kellegi teise mõjutusel või huvides ja andmata sulle võimalust vaidlustada sinu kohta käivat tõendusmaterjali ja andmata enda seletusi.

Mõned neist õigustest kehtivad kogu kriminaalprotsessi vältel. See ei tähenda vaid kohtulikku arutamist, vaid ka kriminaalprotsessi osa enne kohtuasja kohtusse saatmist. Näited nendest õigustest sisaldavad õigust advokaadile, õigust ütlusi mitte anda või süütuse eeldamise.

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele sisaldab rida nõudeid, mis tagavad kriminaalkohtumenetluse õigluse. Enamasti garanteerivad need õigused, et:

  • tead, millises kuriteos sind süüdistatakse
  • sulle antakse piisavalt võimalusi, et valmistada ette ja esitada oma kaitset ning vaielda vastu prokuröri väidetele ja tõenditele
  • sind ei saa sundida või pettusega üles tunnistama panna, kui sa seda teha ei taha
  • kohtumenetlus ei ole ebamõistlikult pikk, on juurdepääsetav ja avatud avalikule kontrollile

Süüdistatavana kriminaalmenetluses on sul ka teatud kohustused, mida pead täitma tagamaks õiglus oma menetluses. Pead neid kohustusi täitma, vastasel juhul ei pruugi sul olla võimalik väita, et sinu õigust õiglasele kohtupidamisele rikuti. 

Tutvu lähemalt oma õiguste ja kohustustega, mis tagavad sulle õiglase kohtupidamise ja kuidas kaevata, kui usud, et sinu õigusi on rikutud.

Viimati uuendatud 05/01/2017