Kriminaalmenetluses on süüdistatav kaitsepositsioonil riigi vastu, mida esindab prokurör.

Õiguse ulatus

Süüdistatavat peetakse üldiselt vähem soodsas olukorras olevaks, kuna prokuröril on tavaliselt enam ressursse ja võimu ning ta on paremas positsioonis tõendite kogumiseks. Seega on kriminaalmenetluses süüdistataval lisaõigused ja garantiid, et tagada tasakaal osapoolte vahel.

näide Kriminaalmenetluses on süüdistataval lisaõigused: süütuse eeldamine, õigus piisavale ajale ja vahenditele kaitseks ettevalmistamisel, ja muud sarnased õigused.

Rakendamine

Õiglase kohtuliku arutamise õigused ja tagatised algavad juba enne kohtuliku arutamise etappi ja jätkuvad, kuni viimane kohtuaste on lõpliku otsuse teinud.

näide Süüdistataval on õigus küsida kaitseadvokaati alates kõige esimesest kahtlustatava ülekuulamisest.

Hindamisstandard

Igasugust süüdistatava õiguste piiramist tuleb hoolikalt hinnata ja kriminaalmenetlusega tegeleval kohtul on kõrgem hoolsuse kohustus kui teistel kohtutel.

näide Aega, mida peetakse ebamõistlikult pikaks lõpliku otsuse tegemisel kriminaalmenetluses, tuleb hinnata rangemalt kui tsiviilmenetluses. Seda eriti kohtuasjades, kus süüdistatav on asetatud kohtueelse kinnipidamise alla. 

Viimati uuendatud 05/01/2017