Kui oled süüdistatav kriminaalmenetluses, on sul õigus saada täielikku informatsiooni kõigi sinu vastu esitatavate süüdistuste kohta. See õigus on oluline, kuna võimaldab sul või sinu advokaadil sinu kaitset ette valmistada.

Süüdistus

Informatsioon sinu kohta käiva süüdistuse kohta ei sisalda vaid informatsiooni sellest, mida oled väidetavalt toime pannud, aga ka milline kuritegu on see kriminaalseaduse järgi.

näide Kui inimest süüdistatakse poodi sisenemises, mobiiltelefoni riiulilt võtmises ja maksmata lahkumises, siis lisaks nende tegude kirjeldamisele on prokuröril kohustus öelda süüdistatavale, et talle esitatakse süüdistus varastamise kohta.

Kättesaamistõend

Seda informatsiooni võidakse anda kas kirjalikult või suuliselt. Igal juhul, eriti kui see informatsioon on antud kirjalikult, peab prokurör tõendama, et oled selle tegelikult kätte saanud.

näide Kui informatsioon saadetakse sulle posti teel, kuid sa ei saa seda kätte, ei ole prokuröril lubatud eeldada, et oled informatsiooni kätte saanud. 

Tõendid

Informatsioon süüdistuse kohta ei pea sisaldama kõiki sinu kohta käivaid tõendeid, kuid see peab olema piisavalt detailne, et saaksid oma kaitseks valmistuda. Kui üksikasjalik informatsioon olema peab, sõltub igast spetsiifilisest süüdistusest. 

näide Kui isikut süüdistatakse tõsises ja keerulises kuriteos nagu näiteks tahtlikus tapmises, on tal õigus detailsemale informatsioonile kui vähem tõsiste kriminaalkuritegude puhul nagu näiteks ebaseaduslik kalapüük. 

Süüdistuse koopia

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on sul õigus saada nii süüdistuse koopia kui ka koopiaid muudest toimikus olevatest materjalidest, mis seonduvad sinuga või sulle esitatud süüdistustega.

Õigeaegne üleandmine

Informatsioon tuleb sulle üle anda õigeaegselt. See on oluline, kuna vajad aega, et oma kaitset ette valmistada. See, mida peetakse õigeaegseks, sõltub ka sulle esitatud süüdistuse iseloomust ja tõsidusest. 

näide Kui süüdistatav valmistab ette kaitset mitme relvastatud röövimise ja inimröövi süüdistuse vastu, on kaitse ettevalmistamise aeg palju pikem kui väiksema varguse puhul.

Keel

Informatsioon süüdistuse kohta tuleb sulle anda keeles, mida sa räägid või mõistad. Kui sa ei räägi eesti keelt, on sul õigus küsida tasuta tõlki. Informatsioon sinu vastu esitatud süüdistuste kohta peab olema tõlgitud keelde, mida sa mõistad, kuid see ei pea olema sinu emakeel või lihtsalt keel, mida eelistad. Tõlge võib olla kas suulises või kirjalikus vormis.

Kui sa ei ole saanud informatsiooni sinu vastu esitatud süüdistuste kohta õigeaegselt ja piisaval viisil, võib tagajärjeks olla õiglase kohtuliku arutamise õiguse rikkumine. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018