Võid oma õiguste rikkumist menetluse ajal ära hoida või kõrvaldada erinevaid kaebamisviise kasutades. Kui sa ei püüa potentsiaalse rikkumise üle kaevata menetluse jooksul, ei pruugi sul olla võimalik nõuda hüvitust hiljem.

Kaebemenetlus

Võid ära hoida oma õiguste rikkumist menetluse ajal erinevaid kaebamisviise kasutades. Pead üritama neid viise kasutada, sest hiljem, kui sa seda teinud ei ole, ei saa sa väita, et rikkumine oli sulle oluline ja et sul on õigus hüvitusele, kuna rikkumist ei kõrvaldatud.

On mitmeid viise, kuidas saad kaevata võimaliku inimõigusterikkumise üle oma kriminaalmenetluse käigus. Erinevad menetlusviisid on olemas kaebusteks menetluseelses staadiumis ja kohtumenetluse ajal. Need kaebemenetlused on spetsiaalselt sel eesmärgil loodud ja kui sa neid ei kasuta, ei saa sa kaevata õiguskantslerile või inimõiguste institutsioonidele.

Hüvitus

Kui sinu õiguste rikkumist ei kõrvaldatud menetluse ajal, võid kaevata teistele riiklikele või rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele, et kindlaks teha, kas sinu õigusi on rikutud, ja et saada hüvitust. Loe pikemalt hüvituse kohta.

Read more about complaint procedures and compensation:

Materjalid

Viimati uuendatud 29/04/2017