Õiglast kohtumenetlust ei saa tagada, kui kohus ise ei ole läbipaistev ja usaldusväärne. On kolm olulist kriteeriumi, mis kehtivad kõigile kohtutele.

Kriteeriumid

Kõik kohtud peavad olema:

1. Loodud seaduse alusel

On olemas seadus, mis seletab, kuidas kohus toimib ning milliseid reegleid ja menetlusnorme see kohtuasja uurides järgib.

2. Sõltumatud

Kohtunikud järgivad vaid seadusi ja ei ole kellestki teisest mõjutatud.

3. Erapooletud

Kohtunikud ei tohi olla isiklikult huvitatud kohtuasja tulemusest, eelarvamustega ega erapoolikud.

Usaldusväärne kohtusüsteem

Need kolm kriteeriumi aitavad tagada kohtusüsteemi stabiilsuse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. 

Samuti tagavad nad, et kohtuid, kohtunikke ja kohtunike ametisse nimetamise või valimise viise, aga ka kohtu eelarvet, võimu ja pädevust ei saa kergesti muuta ning mugandada kellegi huvidele vastavalt. See teeb kohtusüsteemi vähem haavatavaks välistele mõjudele, manipulatsioonile või korruptsioonile.

Riik vastutab hästitoimiva kohtusüsteemi eest ja peab tagama, et need kriteeriumid on täidetud. Sinu õigus õiglasele kohtupidamisele võib olla ohustatud, kui sinu asja arutav kohus ei vasta nendele kriteeriumitele või ei järgi neid korrektselt.

Loe lisaks:

Viimati uuendatud 11/01/2017