Tagamaks, et sinu kohtumenetlus on õiglane ja tõhus, pead täitma ka oma kohustusi. Sul ei ole võimalik väita inimõiguste rikkumist, kui su enda teod on sellele kaasa aidanud või kui sa ei ole menetluse ajal üritanud seda ära hoida või parandada.

Võib tunduda, et sinu õiglasele kohtupidamisele õiguse tagamine on ainult kohtu ja riigi kohustus. Tõsi küll, riik vastutab kohtute ja kohtumenetluse loomise eest, mis õiglase kohtupidamise tagaksid. Lisaks kaitseb riik õigust õiglasele kohtupidamisele ja inimõigusi, ja kui sinu õigusi rikutakse, võidakse riik vastutama panna ja peab sulle hüvitist andma. 

Siiski saab kohtupidamine olla õiglane ja tõhus vaid siis, kui ka sina täidad selles oma kohustusi. Kui sa ei tee seda, mida sinult nõutakse ja see panustab sinu õiglase kohtupidamise garantii rikkumisse, ei saa sa riiki oma tegevuste eest vastutavaks pidada.

Oma õiguste kaitsmiseks on olemas kaht liiki kohustusi:

Materjalid

Viimati uuendatud 03/04/2024