Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele

Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele sisaldab sinu põhiõiguseid ja –kohustusi kohtus ning tagab õiglase arutamise kõigile osapooltele.

Mis on õiglane kohtulik arutamine?

Õiglase kohtuliku arutamise õigus tagab sulle õiglase kohtumenetluse. See ei tähenda, et kohus peab langetama otsuse sinu kasuks või sinuga nõustuma. Õiglane kohtulik arutamine tähendab, et kohus järgib kõiki menetlusreegleid korrektselt ja kohtleb kõiki osapooli võrdselt, nii et menetlus ise on õiglane ja tõhus, otsusest ja tulemusest sõltumata.

Õiglase kohtuliku arutamise tunnused

Õiglast kohtulikku arutamist ei saa tagada kui kohtud ei tööta läbipaistvalt, usaldusväärselt ja tõhusalt. Põhinõuded, millest õiglane kohtulik arutamine koosneb, kehtivad kõigile menetlustele. Nõudeid sinu õiglase kohtuliku arutamise õigusele võib jaotada kahte osasse:

Nõuded kohtule
Kohus peab olema loodud vastavalt seadusele ja selle kohtunikud peavad olema iseseisvad ja erapooletud. Loe lisaks nõuetest kohtule.

Nõuded menetlusele
Kohtumenetlus peab olema korraldatud nii, et sul on kohtule juurdepääs ja sa saad menetluses sisuliselt osaleda oma vastasega võrdsetel tingimustel.

Sinu kohustused

Võib tunduda, et sinu õiglase kohtuliku arutamise õigus on vaid kohtu ja riigi vastutus. Tõepoolest, inimõigusi kaitseb riik ja selle tõttu on riigil mitmeid kohustusi. Kui sinu õigusi on rikutud, võib riiki vastutavaks pidada ja riik peab sulle hüvitust maksma. 

Riik vastutab üldiselt kohtute loomise ja kohtu menetlusreeglite eest, mis tagavad õiglase kohtuliku arutamise. Kuid kohtulik arutamine saab vaid siis õiglane ja tõhus olla kui ka sina täidad selles oma kohustusi. Kui sa ei tee seda, mida sinult nõutakse ja see panustab õiglase kohtuliku arutamise õiguse rikkumisse, ei saa sa riiki vastutavaks pidada omaenda tegevustest tuleneva eest.

Sul on oma õiguste kaitsmisel kahte liiki vastutus:

  • Kohustused, mida pead järgima, kuna osaled menetluses.
  • Vastutus ära hoida või parandada õiglase kohtuliku arutamise rikkumine selle üle kaevates, kui selleks võimalus avaneb.

Loe lisaks oma kohustuste ja vastutuse kohta kriminaalmenetluses, haldusõigusrikkumise menetluses, tsiviilmenetluses ja haldusmenetluses.

Seaduses

Õiglase kohtuliku arutamise õigus sisaldub:

Viimati uuendatud 02/03/2019