Kuidas kaevata kinnipidamisega seotud probleemide üle?

Sul on õigus kaevata, kui usud, et kinnipidamise ajal rikuti sinu õigusi.

Sa peaksid kõigepealt kaebama kohalikele ametiasutustele  - Eesti ametivõimudele ja kohtutele. Rahvusvahelised ja Euroopa institutsioonid ei võta sinu kaebust vastu, kui sa ei ole kõigepealt üritanud kaevata kohalikele institutsioonidele. Võid rahvusvaheliste ja Euroopa institutsioonide poole pöörduda vaid siis, kui arvad, et Eesti institutsioonid sinu õiguste rikkumist ei heastanud.

Teave selle osa kohta

See giidi osa selgitab seda, kuidas saad kaevata Eesti institutsioonides ja kohtutes ning mis põhjustel.

Võid lisaks lugeda rahvusvaheliste ja Euroopa kaebementluste kohta inimõiguste institutsioonide osast.

Viimati uuendatud 08/09/2017