Kuidas kaevata uurimist teostavate ametiasutuste üle?

Milliseid rikkumisi võib uurimise jooksul esineda?

Teatud sinu inim- ja menetlusõiguste rikkumised uurimise käigus võivad mõjutada sinu kohtuasja tulemust. Näiteks, kui sind on ähvardatud, et sa avaldaksid teavet, mis sind süüdistab, või sinu advokaat ei viibinud ülekuulamise juures, või ei ole sulle antud teatud dokumente, millele sul õigus on. Võid kaevata ka politseipoolse halva kohtlemise (füüsilise jõu või ähvarduste kastumise) üle uurimise ajal isegi siis, kui arvad, et see ei avaldanud mõju sinu kohtuasja tulemusele.

Kuhu esitada kaebus?

Võid kaevata uurimismeeskonna liikmete käitumise üle järelevalvet teostavale prokurörile. Kui sa ei tea, kes on järelevalvet teostav prokurör, võid oma kaebuse adresseerida lihtsalt prokuratuurile. Sinu kaebus edastatakse prokuratuuris asjassepuutuvale isikule.

Esitamise tähtajad

Pead kinni pidama kaebuse esitamise tähtaegadest. Tähtaeg selles kohtuasjas on enne seda, kui koostatakse süüdistusakt. Pea meeles, et alati on parem kaevata niipea, kui võimalik. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Otsus

Prokuratuur uurib kohtuasja ja väljastab otsuse seadusega kehtestatud tähtaja jooksul. Otsus sisaldab ka teavet selle kohta, kus ja millal võid otsuse edasi kaevata.

Hüvitus

Võid küsida hüvitust ka siis, kui usud, et sinu õigusi rikuti uurimismenetluse jooksul. 

Hüvitus

Võid küsida hüvitust ka siis, kui usud, et sinu õigusi rikuti uurimismenetluse jooksul. 

Read more how to request compensation:

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 08/09/2017