Kuidas kaevata politseipoolse halva kohtlemise üle ja küsida selle eest hüvitust?

Õigus kaevata

Kui sa usud, et politseinikud kohtlesid sind kinnipidamise ajal ebaseaduslikult, on sul õigus nende käitumise üle kaevata.

Sul on õigus kaevata, kui sa usud, et politsei kasutas sinu kinnipidamisel või saatmisel ning ka siis, kui viibisid kambris, liigset jõudu. Võid kaevata ka siis, kui politsei ei rahuldanud sinu põhivajadusi. Näiteks ei andnud nad sulle toitu või vett, ei kutsunud meditsiiniabi, kui seda oli vaja, või kui nad ei lubanud sul teavitada oma kinnipidamisest oma perekonda või tööandjat.

Kuhu kaebus esitada?

Politseipoolset halba kohtlemist või sinu õiguste mitte-austamist uurib kõrgema astme politseiametnik või asutus või kohus. Politseiniku käitumise üle kaebamiseks võid esitada kaebuse tema otsesele ülemusele. Ülemus vaatab sinu kaebuse üle ise, või vajadusel edastab selle Sisekontrollibüroole, mis uurib seda, kas sinu vastu toime pandud rikkumise tulemuseks oli kuritegu. Võid ka esitada elektroonilise kaebuse politsei veebilehel. Politseiniku käitumise üle võid esitada kaebuse ka kohtule. Politsei ja ka kohus võib sinult vajadusel paluda lisaseletusi või dokumente.

Kus ja kuidas võid otsust edasi kaevata, peab olema märgitud politsei ja ka kohtu otsusel.

Mõju sinu kriminaalasjale

Kui usud, et sinu halb kohtlemine võib olla seotud ja võib mõjutada sinu õigusi kriminaalasjas, loe lisaks kaebuste mehhanismidest.

Hüvitus

Võid küsida hüvitust ka siis, kui usud, et sinu õgusi rikuti politseipoolse halva kohtlemise tõttu. Loe lisaks valides allpool Hüvitus.

Read more how to request compensation:

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 08/09/2017