Inimõiguste institutsioonid

On mitu inimõiguste institutsiooni, mis aitavad kindlaks teha, kas teie õigusi on rikutud.

Igal institutsioonil on spetsiifilised ülesanded, mis on kirja pandud seadustes või rahvusvahelistes kokkulepetes. Oluline on mõista, et:

  • üldjuhul võib rahvusvaheliste institutsioonide poole pöörduda siis, kui olete ammendanud kõik teile kättesaadavad siseriiklikud õiguskaitsevahendid. Kohtuasjade puhul tähendab see, et olete kasutanud kõiki edasikaebamise võimalusi Eestis;
  • rahvusvahelised institutsioonid annavad hinnangu ainult selle kohta, kas inimõiguste rikkumine on toimunud. Need institutsioonid ei vaata uuesti läbi teie kohtuasja ega tunnista riigi tehtud otsuseid kehtetuks, kuid nad uurivad, kas riiklikud institutsioonid on vigu teinud ja kas teie õiguste võimalik rikkumist on korralikult uuritud ja kas see on hüvitatud;
  • riiklikul tasemel on mitu institutsiooni, mis saavad kindlaks teha, kas inimeste põhiõigused ja vabadused on kaitstud.

Tutvuge lähemalt järgmiste inimõiguste institutsioonidega:

Viimati uuendatud 25/07/2023