Tutvu viisidega, kuidas kaevata ja saada hüvitist, kui arvad, et sinu õigust õiglasele kohtupidamisele on rikutud.

Kaebemenetlus

Võid ära hoida oma õiglase kohtupidamise õiguse rikkumise, kasutades erinevaid edasikaebamise viise. Kui sa seda ei tee, pole sul võimalik väita, et rikkumine oli sulle oluline ja et sul on õigus hüvitisele, kuna rikkumist ei heastatud.

On mitmeid viise, kuidas saad oma õiguste rikkumist ära hoida või parandada kohtumenetluse jooksul. Kaebemenetlus on loodud just sellel eesmärgil ja kui sa seda ei kasuta, ei ole sul võimalik edasi kaevata ombudsmanile või rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele.

Edasi kaebamine

Kõiki esimese astme kohtu otsuseid saab edasi kaevata apellatsioonikohtusse, kui väärteomenetluse seadustikus ei ole märgitud teisiti. 

Väga tähtis on järgida edasikaebamiseks antud tähtaegu. Vastavalt väärteomenetluse seadustikule tuleb otsuseid edasi kaevata 15 tööpäeva jooksul alates otsusest teada andmise kuupäevast.

Mõistlikud tähtajad

Kui sa arvad, et sinu kohtumenetlus on ületanud mõistlikud tähtajad, peaksid kirjutama kaebuse selle kohtu esimehele. 

oluline Teatud kaebused tuleb esitada niipea, kui oled avastanud võimaliku rikkumise. Näiteks, kui oled teada saanud põhjustest, miks kohtunik sinu asjas ei pruugi olla objektiivne või erapooletu, peaksid selle probleemi tõstatama niipea kui võimalik. 

Inimõiguste institutsioonid

Kui sinu õiglase kohtumenetluse õigust ei ole parandatud menetluse jooksul, võid pöörduda riikliku või rahvusvahelise inimõiguste institutsiooni poole selgitamaks, kas sinu õigusi on rikutud ja saada hüvitist. 

oluline Igal riiklikul ja rahvusvahelisel inimõiguste institutsioonil on kindlad funktsioonid ja võimed. Uuri lisaks inimõiguste institutsioonide kohta ja vaata, mida nad saavad teha sinu olukorra puhul. 

Loe lisaks hüvituste ja inimõiguste institutsioonide kohta:

Uuri lähemalt

Materjalid

Viimati uuendatud 08/02/2017