Lõplik otsus sinu kaasuses peab põhinema tõenditel. Riigiasutus peab koguma piisavalt tõendeid sulle süüks pandava õigusrikkumise toimumise tõendamiseks.

Tõendid sinu kohtuasjas võivad sisaldada tõendeid, dokumente, kõikvõimalikke salvestisi, tunnistajate ütlusi jne. Kohtule esitatavad tõendid peavad puutuma sinu asja ja peavad olema seaduslikul teel saadud. Piinamise või sinu või teiste inimeste elu või tervisega ähvardamisel saadud tõendeid kohtus kasutada ei saa.

Sul on ka lubatud esitada oma tõendeid ja oma tunnistajaid kohtusse kutsuda. Sulle tuleb anda võimalus esitada oma tõendeid võrdsetel tingimustel riigiasutustega.

Nende reeglite mitte-järgimine võib rikkuda sinu õiglase kohtumenetluse õigust. 

Viimati uuendatud 09/01/2017