Enne, kui saad riigiasutuse otsust haldusõigusrikkumise menetluses kohtusse kaevata, pead esmalt järgima tavapärast kaebemenetlust. Teatud haldusõigusrikkumisi uurib kohus otse.

Esialgne otsus

Sinu asja uuris riigiasutus, mis vastutab sellist liiki rikkumiste eest, milles sind süüdistatakse. Kui sind oleks süüdi mõistetud, oleks riigiasutus väljastanud otsuse ja määranud karistuse.

Väikseim kehtestatav karistus on hoiatus, raskeim karistus 30 päeva haldusaresti.

Kaebamine kõrgema astme ametnikule

Kui sa ei nõustu otsusega ja tahad seda edasi kaevata, pead esmalt kaebuse esitama sama riigiasutuse kõrgemale ametnikule või osakonnale. Pead järgima otsuses mainitud kaebuste esitamise korda ja tähtaegu.

Kohtusse kaebamine

Kui sa ei nõustu ka kõrgema ametniku või osakonna otsusega, võid selle kaevata kohtusse haldusõigsurikkumise menetluse korras.

näide Kui sind süüdistatakse liikluseeskirjade rikkumises, vaatab sinu asja esialgu üle politsei, kes võib otsustada sulle trahvi teha. Kui sa selle trahviga ei nõustu, võid selle kaevata politseijaoskonna ülemale. Politsei otsus peab kirjalikult näitama, kuhu edasi kaevata ja kui palju aega sul selleks on. Kui sa peale seda otsust endiselt sellega ei nõustu, võid selle kaevata kohtusse.

Viimati uuendatud 11/01/2017